• New buildings at Batrakova Street in the town of VetkaNew buildings at Batrakova Street in the town of Vetka
  • The Church of the Transfiguration in the town of VetkaThe Church of the Transfiguration in the town of Vetka
  • The Stavok recreation centerThe Stavok recreation center
  • The Shklyarov Museum of Old Belief and Belarusian Traditions in VetkaThe Shklyarov Museum of Old Belief and Belarusian Traditions in Vetka
Main -  Reference Data -  Telephone Directory

Telephone Directory

City

International code

Gomel  +375-23
Bragin +375-2344
Buda-koshelevo +375-2336
Vetka +375-2330
Dobrush +375-2333
Yelsk +375-2354
Zhitkovichi +375-2353
Zhlobin +375-2334
Kalinkovichi +375-2345
Korma +375-2337
Lelchitsy +375-2356
Loev +375-2347
Mosyr +375-2351
Narovlya +375-2355
Oktiabrskiy +375-2357
Petrikov +375-2350
Rechitsa +375-2340
Rogachev +375-2339
Svetlogorsk +375-2342
Khoiniki +375-2346
Chechersk +375-2332